ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN
  Nhằm phát triển hệ thống Mì cay Hot Hot, chúng tôi triển khai chương trình nhượng quyền đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh.

  Mì cay Hot Hot hiện diện tại 3 tỉnh thành: Đà Nẵng, Vinh, Hậu Giang với 6 cơ sở cửa hàng cùng hàng ngàn khách hàng thưởng thức, trải nghiệm mỗi ngày.

  Đăng ký để được tư vấn !


   ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN
   Nhằm phát triển hệ thống Mì cay Hot Hot, chúng tôi triển khai chương trình nhượng quyền đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh.

   Mì cay Hot Hot hiện diện tại 3 tỉnh thành: Đà Nẵng, Vinh, Hậu Giang với 6 cơ sở cửa hàng cùng hàng ngàn khách hàng thưởng thức, trải nghiệm mỗi ngày.

   Đăng ký để được tư vấn !


   Back To Top